Deelnemen is belangrijker dan winnen!

Met de hulp van een van onze sponsors kunnen wij dit jaar opnieuw een lucky loser prijzen uitdelen. Verdere informatie volgt

De enige vereiste dat wij hiervoor stellen, is dat u persoonlijk aanwezig bent op de prijsuitreiking. Dit wordt eerlijkheidshalve gecontroleerd. De trekking van het nummer gebeurt door onze computer.